Sågteknik i Södermanland AB

Teknik för sågverk

Vi kan styrsystem, smarta kameralösningar, fuktkvot och konsultfrågor

Allmänt

Vi erbjuder ett komplett sortiment för fuktkvots- och densitetsmätning av trävaror. Allt för att förbättra produkt och torkningskvaliteten i träindustrin.
Dessutom arbetar vi som konsulter inom automation och optimering på såglinjer och kan även erbjuda produktionsförbättrande övervakningssystem för att minimera driftstopp och andra störningar.

Vi erbjuder projektering, installation, driftsättning och service av våra anläggningar. Vi genomför även utbildningsuppdrag samt kontrollmätningar av företagens mätsystem. Vår målsättning och policy är att erbjuda bra produkter i kombination med hög kunskaps- / servicegrad.

Senaste nytt

Nytt styrsystem till uppgraderad såglinje

2023-05-02

Sågteknik har fått en order bestående av uppgradering för delningslinje på ett sågverk i Skottland. Ordern innefattar mjuk- och hårdvara för komplettering av nuvarande styrning. Leverans sker under årsskiftet 2023-2024.

Styrning med kvalitet

Vi optimerar och trimmar er såglinje.

Fuktkvotsmätning

Vi erbjuder ett komplett sortiment för fuktkvots- och densitetsmätning av trävaror. Allt för att förbättra produkt- och torkningskvaliteten i träindustrin.

Smarta kameralösningar

Vi erbjuder olika typer av kameralösningar för övervakning av produktionsflödet.
Sök