Produkter

Sågtekniks produkportfölj

Vi har tagit fram flera produktionsmaximerande produkter baserade på smart kamerateknik och mätning på annat vis. Vi försöker hitta de platser i en linje där man råkar ut för kostsamma och riskfyllda produktionsstörningar för att kunna detektera störningarna innan de orsakar allvarliga problem.
Systemen är gjorda med enkla interface och kontroller så installation och driftsättning är så enkel som möjligt.
Sök