FMI Collector och Controll

För att få ut den fulla potentialen av den mätutrustning som vi levererar är det förstås viktigt att lagra och presentera mätdata på ett bra sätt. Vi har under många år utvecklat en mjukvara för just detta där varje värde sparas i en databas och presenteras på ett lågiskt och lätt begripligt sätt.  Med hjälp av mjukvaran kan man följa upp tidigare körningar/mätningar och analysera resultatet med hjälp av statistiska funktioner och illustrerande grafer.