Sågteknik i Södermanland AB

Sågteknik i Sörmland är ett agentur- , automation och IT-företag som grundades 1998. Efter att ha arbetat med fuktkvotsmätning sedan 1988 med olika produkter och fabrikat ( Wagner, Quasar, Brookhuis, Delmhorst) har verksamheten samlats i företaget. Vi har ett brett produktsortiment för att förbättra träindustrins produktkvalitet samt produktionskapacitet genom en förbättrad kontroll av virkesfuktkvot samt densitet.
Genom den erfarenhet vi erhållit under åren, med över 160 inline- system leveranser samt dagliga kontakter med träindustrin, kan vi hjälpa till med rätt utrustning i kombination med kunskap om träbranchens problem och behov.
Verksamhetsområdet är hela världen antingen direkt eller i samarbete med andra företag. Samarbetspartners är tex. Woodeye, RemaSawco, Kagon, Sågtjänst, Almab, Sateko Finland med flera.

En av de viktigaste kvalitetsparametrarna vid optimering av virkestorkningen är virkets fuktkvot och fuktkvotsspridningar.

AB Sågteknik har ett samlat produktprogram inom fuktkvotskontroll för den nordiska träindustrin, för att kunna skapa förutsättningar för produktion av högklassiga trävaror och därigenom konkurrensmöjligheter på den internationella trävarumarknaden.

Vi erbjuder projektering, installation, driftsättning och service av våra anläggningar. Vi genomför även utbildningsuppdrag samt kontrollmätningar av företagens mätsystem och torkningskvalitet. Vår målsättning och policy är att erbjuda bra produkter i kombination med hög kunskaps- / servicegrad.