Nyheter

Nya smarta kamerasystem

2023-01-11

Rapport av leveranser från slutet 2022

Under året har vi fått fram några nya kamerasystem som driftsatts och nu körs i full drift.

Rotreducering baserat på rotform och diameter. En kamera som tittar på ändytan av stocken och bedömer behovet av reducering baserat på form (rundhet) och diameter.

Topp- rotvändning utomhus. I sista steget vid iläggning före vändaren bedömer vi om stocken ligger med topp eller rot först. Styrsystemet får signal om riktning och gör vändning och luckor baserat på kamerabeslutet.

Diametermätning för sortering på timmerbord. En enda kamera monterad över inpassage efter barkmaskin bedömer diametern och på så vis kan en sortering göras för att möjliggöra körning med korta luckor från ett bord. Diametern är en uppskattning då inte hela stockens form syns men noggrannheten är trots det mycket god.

Sök