Sågteknik TM

Sågteknik TM är ett system för mätning av fuktkvot i vike inuti torken under pågående körning.

Alla mätvärden sparas i en databas för uppföljning och kontroll av torkningsprocessen.