Produkter för fuktkvotsmätning

Sågteknik i Södermanland erbjuder ett komplett sortiment för fuktkvots- och densitetsmätning av trävaror. Allt för att förbättra produkt och torkningskvaliteten i träindustrin.

Vi har det mesta för fuktkvotskontroll , från utrustning för torrviktsprover till kontinuerlig mätning i justerverk, hyvlerier, torkar och andra produktionslinjer i kombination med mångårig erfarenhet och kunskap.Produkter scanning och produktions förbättrande

För att öka tillgängligheten och minska risker har Sågteknik tagit fram robusta produktionsövervakande produkter. De kontrollerar en position i ett produktionsflöde
och ser direkt när det avviker från det normala. Produkterna kan kopplas till styrsystem eller larmsystem för att hindra driftstopp eller varna operatörer. Produkterna är
byggda med smart kamerateknologi och kräver därmed ingen dator för sina beräkningar och resultat. Larmet indikeras normalt via en digital utgång.

ST-DLog  

Detekterar dubbellagda stockar, t.ex. framför barkmaskinen. Med en digital utgång kan banan stoppas och stopp och haverier undviks.

ST-SCant

Ser om ett block inte lagts ner som planerat innan inpassage i blockreducerare/delningssåg. Kan kopplas till styrsystem för banstopp eller indikera med blinkande lampa. Hanterar också block som hamnat bredvid varandra vilket också kan resultera i ett larm.

ST-XBoard

Med ett visionsystem kan Sågtekniks produkt detektera om brädor och plankor transporteras i ett normalt parallellt flöde eller om någon av bitarna hamnat snett. Vid sneda bitar kan systemet larma eller, kopplat till ett styrsystem, stanna elevatorer och transportörer.

Supportdator

En dator bestyckad med programvara för hantering av sågens styrsystem. Behåll kontrollen över den programkod man en gång köpt. Datorn är inte en del av produktionssystemet och kan på så vis hållas avstängd under tid den ej behövs. Höjer säkerheten och vid supportjobb belastar man inte driftkritiska datorer. Det skall inte vara möjligt att komma åt datorn utan att någon på sågen är inblandad.
Supportdatorn kan också innehålla mjukvara för loggning av signaler i styrsystemet. Ytterligare funktioner kan tillföras vid behov.

Backup av driftkritiska datorer

Sågteknik har möjlighet att införa en backuphantering av de datorer som man önskar. Med en standardmjukvara och backupmedia går det att säkerställa en snabb återstart vid haverier av olika slag. Backuperna kan göras så att man med några få handgrepp kan återstarta en dator som t.ex. råkat ut för hårddiskhaveri. Normalt går det att vara tillbaka i produktion på mindre än en timme. Backuperna kan göras på datorer med både äldre och nya versioner av Microsoft Windows.