Derome använder ST-DLog och ST-TFill

Derome-gruppen har köpt ST-DLog till både sågen i Kinnared och Veddige. I Kinnared provkörs också ST-TFill för att kontrollera fyllnadsgrad på timmerbord.